Blog sobre la playa grande de Miño y sus alrededores

Mejor playa de España para los lectores de 20 minutosUn paseo entre dos puentes

sábado, 28 de junio de 2014

Así amanece este sábadoAsí amanece este sábado en nuestra playa. Como se observa está un poco nublado, pero igualmente se puede aprovechar para ir a la playa.

1 comentario:

 1. Malo es saber leer e interpretar lo que se lee peor.....
  LUNES, 23 DE JUNIO DE 2014 | BOP NÚMERO 118 (Boletin Oficial da Provincia da CORUÑA)
  Apartado 4.2. Na zona delimitada como ORA na praia grande de Miño:
  O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses contados dende o día seguinte ao da publicación desta disposición no Boletín Oficial da Provincia, e deberá presentarse ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, isto de conformidade co previsto no artigo 10.1.b) da Lei 29/1988, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.
  O texto definitivo da ordenanza fiscal é o seguinte:
  4.2. Na zona delimitada como ORA na praia grande de Miño:
  Cobrarase nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro de luns a domingo unha única tarifa que será a seguinte:( resumo o cuadro) Turismos 4 euros, autobuses 15 euros.
  " precio único por 5 minutos ou por 12 horas"
  Miño, 16 de xuño de 2014
  A concelleira delegada da área de urbanismo, facenda e persoal
  Eva Vilariño González

  ResponderEliminar

Situación de nuestras playas